latviski english deutsch по-русски

KURMIS

 

     1. Aktivitāte: Paredz standarta veidlapas aizpildīšanu, kurā ietverta informācija par pirmajām 3 paaudzēm ( es, mani vecāki, mani vecāku vecāki un viņu brāļi un māsas, dzimšanas dati, uzvārdu maiņa.)  

Cena veidojas:

• Stundu darbs 1h/10 Ls

     2. Aktivitāte: Paredz iespēju ieskanēt fotogrāfijas un veidot senču koka albūmu ar komentāriem. 

Cena veidojas:

•  Stundu darbs (1h/10ls)

•  Skenēšana 1 bildes = 0.30 Ls.

•  Papildus izlietotie materiāli

     3.Aktivitāte : Paredz izzināt dziļāk Jūsu dzimtas saknes, iespējams ar interneta, dažādu programmu palīdzību meklēt Jūsu uzvārda izcelšanos, Jūsu senču migrāciju.

Cena veidojas:

•  Stundu darbs (1h/10ls)

•  Komunikācija (ja tāda ir )

•  Laika gaitā patērētie materiāli

     4.Aktivitāte: Pēc Jūsu vēlēšanās , piedāvājam, noorganizēt, t.i., sazināties ar Jūsu radiem un uzaicināt uz Jūsu dzimtas salidojumu!

Šāda veida pasākumi Amerikā un citās valstīs ir ļoti izplatīti, tad sanāk kopā visa dzimta (radi radu galā) un kopā pavada laiku, kā arī dalās ar to, ko katrs māk, rīkojot savas izstādes un tirdziņus, izsoles un tml. Varat iedibināt šādu tradīciju arī savā dzimtā! 

Cena veidojas:

•  Pasākumu organizēšana ( organizatora, vadītāja darba samaksa, vietas īres izmaksas, izlietotie materiāli, neparedzētie izdevumi)

p.s. Ir iespējama pakalpojumu kombinēšana, un tad cena tiek aprēķināt atsevišķi pa posmiem.

Birojs Rīgā, Brīvības iela 109-16

Tālrunis: +371 67385610

Fakss: +371 67385611

 

Birojs Kuldīgā, Liepājas ielā 25-1

Tālrunis: +371 63320688

Fakss: +371 63320689

 

Birojs Ventspilī, Platā iela 8

Tālrunis: +371 63624055

Fakss: +371 63607225

 
 
Apkalpojam visā Latvijā!
 

Copyright 2005-2012 SIA Amber Line. Visas tiesības aizsargātas.